• Netwerk Utrecht Zorg Ouderen
 • Aanpak Huiselijk Geweld Utrecht
 • Woonoverlast Utrecht
 • Zorg voor sociaal kwetsbaren
 • Big Move Overvecht
 • Zorg in samenhang
 • Veiligheidshuis Utrecht
 • Brede school Utrecht
 • School werkt
 • De Slinger
 • Aanpak Mensenhandel Utrecht
 • Integrale Vroeghulp
 • Utrecht Gezond
 • Jeugdketen Talent
 • Werkplein
 

In Netwerk Utrecht Zorg Ouderen zijn nog geen personen actief.
 
In Aanpak Huiselijk Geweld Utrecht zijn nog geen personen actief.
 
In Woonoverlast Utrecht zijn nog geen personen actief.
 
In Zorg voor sociaal kwetsbaren zijn nog geen personen actief.
 
In Big Move Overvecht zijn nog geen personen actief.
 
In Zorg in samenhang zijn nog geen personen actief.
 
In Veiligheidshuis Utrecht zijn nog geen personen actief.
 
In Brede school Utrecht zijn nog geen personen actief.
 
In School werkt zijn nog geen personen actief.
 
In De Slinger zijn nog geen personen actief.
 
In Aanpak Mensenhandel Utrecht zijn nog geen personen actief.
 
In Integrale Vroeghulp zijn nog geen personen actief.
 
In Utrecht Gezond zijn nog geen personen actief.
 
In Jeugdketen Talent zijn nog geen personen actief.
 
In Werkplein zijn nog geen personen actief.
 

Over Utrecht

Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van ketens en netwerken in Utrecht. Er zijn nu 15 initiatieven te zien op de Ketenscope.

Het is interessant voor iedereen om alle ketens transparant te maken. Dan worden nieuwe kansen en verbindingen zichtbaar.

Wil je dat jouw keten ook zichtbaar wordt? Geef dit svp door; ook voor wijzigingen op de bestaande informatie! Als je er meer over wilt weten, kun je ook een afspraak maken.

ContactpersoonAnja van der Aa
Telefoon06-15094022
E-mailadresanjavanderaa@ketennetwerk.nl

Meer informatie of verbinding?

Stap 1. Klik op het merk voor beknopte basisinformatie.
Stap 2: Ga op het merk staan om te zien wie actief zijn.
Stap 3: Meld je aan bij de keten(s) waar jij bij hoort.

Let op, aanmelden voor een keten kan alleen als je lid bent van Ketens & Netwerken. Word hier lid.

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is samenhang organiseren in de zorg voor kwetsbare ouderen en deze zorg verbeteren op basis van de behoeften.

Doelgroep(en)Kwetsbare ouderen die vaak te maken hebben met een combinatie van ziekten en problemen.
WerkgebiedRegio Utrecht
PrestatiesEr wordt gewerkt in diverse themagroepen en partners hebben eigen projecten lopen.
ContactpersoonMarieke Schuurmans (Coördinator)
Telefoon088-7559593
E-mailadressecretariaatnuzo@umcutrecht...
PartnersIn totaal meer dan 30 partners waaronder zorginstellingen, verzekeraars, cliëntenorganisaties, provincie en kennisinstellingen.
Websitehttp://www.nuzo-utrecht.nl

Aanpak Huiselijk Geweld Utrecht

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

Doelgroep(en)Slachtoffers en daders van huiselijk geweld, inclusief kinder- en oudermishandeling.
WerkgebiedRegio Utrecht
PrestatiesToename van aantal meldingen (33 %)
Van 34% van de incidenten huiselijk geweld wordt aangifte gedaan.
Steunpunt heeft één frontoffice en één backoffice
Nieuwe aanmeldingsprocedure voor vrouwenopvang
Er zijn 64 huisverboden opgelegd
E-mailadresshg-utrecht@moviera.nl
PartnersSteunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht, Altrecht, Aveant, Bureau Jeugdzorg / Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Centrum Maliebaan,
Cumulus, Doenja Dienstverlening, GGD Midden-Nederland, MEE, Openbaar Ministerie, Politie Utrecht, Portes, Raad voor de Kinderbescherming, Rivas Zorggroep,
Slachtofferhulp Nederland regio Utrecht, Stade-profiel, Vitras, Vrouwenopvang Utrecht, De Waag, Zuwe en 19 gemeenten.
Websitehttp://www.moviera.nl

Woonoverlast Utrecht

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Hoofddoel is het voorkomen en bestrijden van extreme woonoverlast in de bestaande woonsituatie. Nevendoel is het voorkomen dat bewoners die in sociaal en/of psychisch opzicht stevig in de knoop liggen met zichzelf en/of hun omgeving, dakloos raken.

Doelgroep(en)Bewoners en veroorzakers van woonoverlast.
WerkgebiedStad Utrecht
Prestaties9 wijkgerichte woonoverlastnetwerken
diverse buurtbemiddelingsprojecten
90% van alle extreme woonoverlastsituaties wordt opgelost of beheersbaar gemaakt,
het aantal ontruimingen van sociaal kwetsbare mensen die overlast veroorzaken is nihil
het recidivecijfer over een periode van negen jaar ligt op 11,6%.
E-mailadreswoonoverlast@portes.nl
PartnersPolitie, Mitros Wonen, Portaal, Boex '91, SSH, Groenrand Wonen, Portes, Cumulus, Doenja Dienstverlening, GG & GD, Centrum Malieboom, Altrecht, Wijkbureaus en SBWU.
Websitehttp://www.woonoverlast.nl

Zorg voor sociaal kwetsbaren

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is 'iedereen onderdak', het voorkomen van uithuiszettingen en het vergroten van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van sociaal kwetsbaren.

Doelgroep(en)Dak- en thuislozen, drugsverslaafden, alcoholisten, zelfverwaarlozers, zwerfjongeren, prostituees en illegalen.
WerkgebiedStad Utrecht
PrestatiesGroot deel van daklozen is onderdak
Halvering van aantal huisuitzettingen
Risicogroepen zijn in kaart gebracht
Brede toegang / Meldpunt OGGZ
Keten Registratie en Informatie Systeem
Telefoon030-2863302
E-mailadresbredecentraletoegang.gggd@u...
PartnersStichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), Leger des Heils,Tussenvoorziening, Mee-Utrecht, Altrecht, Centrum Maliebaan, Abrona, GG&GD Vangnet, Huis Vaartserijn, Catharijnehuis, Weerdsingel, Politie.


Websitehttp://www.utrecht.nl/smart...

Big Move Overvecht

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is wijkbewoners helpen invloed (terug) te krijgen op hun eigen gezondheid: meer plezier, kracht, conditie en sociale contacten. Dit door in een groep te bewegen onder professionele begeleiding.

Doelgroep(en)Mensen met gezondheidsklachten zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaat- ziekten, spanningen, eenzaamheid en moeheid. Deze klachten hebben te maken met gedrag en leefstijl. ‘Big’ van Big!Move staat voor Beweging In Gedrag
WerkgebiedDe wijk Overvecht
PrestatiesBeweeggroepen voor diverse groepen, georganiseerd door multidisciplinaire teams van professionals.
E-mailadresinfo@bigmove-overvecht.nl
PartnersHuisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, een psycholoog, verloskundige, GG&GD, Aveant, Cumulus, Agis Zorgverzekeringen
Websitehttp://www.bigmove-overvech...

Zorg in samenhang

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is het afstemmen en organiseren van de zorg in de keten op de vraag van de patiënt en het oplossen van knelpunten en problemen die de mogelijkheden van de individuele instellingen overstijgen.

Doelgroep(en)Mensen die te maken hebben met COPD, CVA, Decubitus, Dementie, Diabetes, Hartfalen, Osteoporose, Palliatieve Zorg en ADHD.
WerkgebiedStad Utrecht
PrestatiesDiverse projecten, programma's en keteninformatisering.
Telefoon030-6004200
E-mailadresinfo@rhijnhuysen.nl
PartnersSt. Antonius Ziekenhuis, Aveant, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, De Rijnhoven, De Rijnhoven, SHBU-zorgcentra, Vitras/CMD, Zorgspectrum, Altrecht, Salto, Gezondheidscentra, Revalidatiecentrum De Hoogstraat.Websitehttp://www.rhijnhuysen.nl/

Veiligheidshuis Utrecht

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is het structureel tegengaan van overlast en criminaliteit in de stad Utrecht en het naadloos op elkaar aansluiten van preventie, repressie en nazorg.

Doelgroep(en)Meerderjarige veelplegers, criminele jongeren en plegers van huiselijk geweld.
WerkgebiedStad Utrecht
ContactpersoonEsther Jongeneel
E-mailadrese.jongeneel@om.nl
PartnersOpenbaar Ministerie, Politie regio Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Leger des Heils jeugdzorg en reclassering, Centrum Maliebaan (verslavingspsychiatrie), Gemeente Utrecht, Dienst Justitiële Inrichtingen/ Penitentiaire Inrichting Utrecht, Slachtofferhulp Nederland, Bureau Jeugdzorg Utrecht, rechtbank Utrecht, Altrecht, de Waag (forensische psychiatrie) en ASHG (advies- en steunpunt huiselijk geweld).
Websitehttp://www.utrecht.nl/smart...

Brede school Utrecht

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door een breed inhoudelijk aanbod van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en eventueel techniek en natuur.

Doelgroep(en)Kinderen van 0-12 jaar.
WerkgebiedDe wijken Hart van Noord, Kanaleneiland Zuid, Hoograven, Ondiep, Overvecht, Staatslieden, Het Zand, Waterwin, Weide Wereld, Zuilen Oost.
PrestatiesOp dit moment maken zo'n 7.500 kinderen gebruik van de Brede School voor verlengde schooldag activiteiten, sportactiviteiten, cultuurprojecten en gezondheidsprojecten .
ContactpersoonMarlies Kennis
Telefoon030-2862677
PartnersGemeente Utrecht en Brede Scholen in diverse wijken.
Websitehttp://www.bredeschoolutrec...

School werkt

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Voorkomen en bestrijden van schooluitval door jongeren te stimuleren een opleiding te volgen die tot een startkwalificatie leidt.

Doelgroep(en)Voortijdig schoolverlaters die geen startkwalificatie hebben gehaald en die geen opleiding volgen
WerkgebiedRegio Utrecht
PrestatiesO.a. het bieden van loopbaanbegeleiding, verzuimregistratie en inzet van het Zorgadviesteam (ZAT).
E-mailadresrmcregio@utrecht.nl
PartnersRMC-regio Utrecht, het Platform Midden Nederland, VO-scholen en mbo-instellingen.
Websitehttp://www.schoolwerkt.nl/h...

De Slinger

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Een hechtere, veiligere en vooral leefbare Utrechtse samenleving door publieke aandacht voor de projecten van de partners te genereren.

Doelgroep(en)De partners van De Slinger Utrecht.
WerkgebiedRegio Utrecht
PrestatiesDiverse PR-activiteiten voor maatschappelijke projecten. Zie de nieuwsbrief met resultaten op de website van De Slinger Utrecht.
E-mailadresutrecht@slinger.nu
PartnersROC Midden-Nederland, ProRail, Rabobank, Ons Utrecht, PWC, Oranje Fonds, Gemeente Utrecht, Doenja Dienstverlening, Berenschot, Portaal, Mitros en diverse andere partners.
Websitehttp://deslinger.nu/utrecht

Aanpak Mensenhandel Utrecht

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Voorkomen en bestrijden van mensenhandel in de zin seksuele en economische uitbuiting, jeugdprostitutie en orgaandonatie.

Doelgroep(en)Slachtoffers en daders van seksuele en economische uitbuiting, jeugdprostitutie en orgaandonatie.
WerkgebiedStad Utrecht
Prestaties- wijziging vergunningstelsel voor raamprostitutie
- uitbreiding zorg en hulpverlening
- opzetten uitstapprogramma
- specifieke aanpak voor Zandpad
- verbetering informatie-uitwisseling en casusoverleg
ContactpersoonJudith Keller (Landelijke contactpersoon voor Utrecht)
E-mailadres j.keller@comensha.nl
PartnersPolitie, justitie, gemeente Utrecht, vrouwenopvang Utrecht en Comensha.
Websitehttp://www.mensenhandel.nl/...

Integrale Vroeghulp

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doel is het organiseren van hulp voor ouders met kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben.

Doelgroep(en)Jonge kinderen (0-5 jaar) en hun ouders die opgroeien met een ontwikkelingsachterstand of een handicap.
WerkgebiedUtrecht
PrestatiesIn 2007 en 2008 (recentere gegevens zijn niet bekend) zijn:
- 122 kinderen aangemeld
- rond hen zijn trajecten opgezet door multi-disciplinaire teams
- de gemiddelde duur van de begeleiding is 14 maanden
- 2 keer per jaar wordt een oudercursus gegeven
Telefoon06-10916318
E-mailadresUtrecht@integralevroeghulp....
PartnersRevalidatiecentrum De Hoogstraat, Amerpoort, Meander Medisch Centrum, MEE en Reinarde
Websitehttp://www.dehoogstraat.nl/...

Utrecht Gezond

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Doelen zijn gedragsverandering bij (zeer) sociaal kwetsbaren richting gezonder leven en meer bewegen. En minder druk op de zorg(kosten).

Doelgroep(en)Sociaal kwetsbaren
WerkgebiedWijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland, Transwijk en voor zeer sociaal kwetsbaren de stad Utrecht
Prestaties- het aanbieden van diverse programma's
- reductie van zorgkosten met 4 % in de wijk Overvecht
Telefoon030-2863333
E-mailadresgggd@utrecht.nl
PartnersAgis en Gemeente Utrecht en per subprogramma samenwerking met andere partners.
Websitehttp://www.utrechtgezond.nl

Jeugdketen Talent

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Het ketenbreed ontwikkelen en inzetten van professionals, die een sleutelfunctie hebben in het ondersteunen en begeleiden van jeugdigen in probleemsituaties.

Doelgroep(en)Ervaren talentvolle (hoger opgeleide) professionals die al enige jaren (3 tot 10 jaar) in de jeugdketen werken en als zeer waardevol en talentvol worden beschouwd.
WerkgebiedRegio Utrecht
PrestatiesIn september 2011 start een groep van 10-15 professionals aan het eenjarige leerwerktraject.
PartnersBureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Altrecht, De Rading, Sovee, Cumulus, ROC Midden Nederland, ROC ASA, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort
Websitehttp://www.jeugdketentalent...

Werkplein

Hoort u ook bij deze keten? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Het Werkplein geeft informatie en advies bij (dreigende) werkloosheid en verstrekt uitkeringen. Het uitgangspunt daarbij is 'Werk gaat altijd boven inkomen'.

Doelgroep(en)Werkzoekenden en werkgevers
WerkgebiedRegio Utrecht
PrestatiesKlik op onderstaande link voor de resultaten van het Werkplein Leidsch Rijn:
http://landkaart.samenvoordeklant.nl/zoekresultaat.php?plaats=622
Telefoon030 - 850 48 10
PartnersUWVWerkbedrijf en de gemeenten Utrecht, Maarssen en Woerden.
Websitehttp://www.werkpleinenutrec...